XÂY DƯNG KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017- 2018

Đây là nơi mà mọi người có thể chia sẻ về kế hoạch học tập của học kì II năm học 2017- 2018.


DiscussionStarted byRepliesLast post
Hồ sơ học tập điện tử là gì? Picture of Hoàng Phúc NguyễnHoàng Phúc Nguyễn 0 Hoàng Phúc Nguyễn
Mon, 23 Apr 2018, 6:06 PM
Phương pháp học tập đại học của bản là gì? Picture of Nam PhanNam Phan 0 Nam Phan
Sat, 21 Apr 2018, 9:01 PM